Werkwijze

Kennismakingsgesprek

Begeleiding op je levenspad wil je van iemand, waarbij je je veilig voelt en die je volledig kunt vertrouwen. Andersom wil je als coach, dat die verbinding tot stand kan worden gebracht. Daarom maak ik graag eerst vrijblijvend kennis met je. Tijdens deze ontmoeting kunnen we beiden ontdekken of we met elkaar een coachtraject aan willen gaan en er dus een klik is.

Ik bied graag een luisterend oor. Ik zal vragen aan je stellen en samen met jou onderzoeken. Ik doe dit vanuit de energie die zich op dat moment aandient. Dit heet intuïtief coachen. Wat zich aandient kan een vraag, een gedachte of een emotie zijn.Doelen Bepalen

We zullen samen een of meerdere doelen gaan stellen voor het coachtraject. Wat deze doelen zijn, bepaal je helemaal zelf. Het coachtraject is voor mij geslaagd, wanneer jouw doel (en) is (zijn) bereikt.Hoe we vervolgens samen aan de slag gaan, is afhankelijk van je coachbehoefte.

Het Coachtraject

Onderstaand een beschrijving van de meest gehanteerde werkvormen.

Coachgesprekken

Een goed gesprek kan heel verhelderend werken. Iemand die naar je luistert en de juiste vragen stelt. Het biedt je weer nieuwe invalshoeken en mogelijkheden om naar bepaalde situaties in je leven te kijken.

Mindfulness

Met aandacht leven, in het moment. Je zintuigen gebruiken. Stilte ervaren in je hoofd. Spontaan geluk ervaren.

Met aandachtsoefeningen binnen en/of buiten.

Geleide meditatie

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mediteren een zeer gunstig effect heeft op onze gezondheid. Zelfs pijn kan hierdoor verlichten of verdwijnen. 5 minuten meditatie staat qua rust gelijk aan 1 uur diepe slaap.

Huiswerkopdrachten

Soms is het zinvol om een actieplan te maken met zaken die je in je dagelijks leven in de praktijk kunt brengen. Zo kun je direct met je nieuwe inzichten aan de slag.
Wandelcoaching

Dat wandelen in de natuur heel gezond is voor lichaam en geest is inmiddels algemeen bekend. Tijdens het wandelen neemt je stress af en stoffen als dopamine, endorfine en serotonine, nemen toe. Ze worden ook wel gelukshormonen genoemd.

Ook vind je letterlijk ruimte en balans doordat je met het lopen zowel de linker- als rechter hersenhelft stimuleert. Tijdens het wandelen komen er vaak spontaan nieuwe inzichten. Zeker als je dit combineert met aandachtsoefeningen en/of coachvragen.Emotietherapie, traumatherapie en nazorg

Deze therapieën zijn complementair aan de reguliere gezondheidszorg. Bij twijfel over een medische aandoening, raad ik je dringend aan om een arts te raadplegen. De therapie kan eventueel aanvullend ingezet worden.

Waar in de welzijnszorg wordt verwacht dat de behandelaar de expert is, is het uitgangspunt bij coaching dat de coachee zelf de expert is van zijn vraagstuk. Ik kan je helpen om helderheid te creëren en je waar nodig begeleiden om het zelf op te lossen of te verbeteren. Hiermee boor je je eigen innerlijke kracht aan en zet je deze in.Emotietherapie

Emotie. E-motion. Energy in motion. In mijn beleving is emotie niets meer of minder dan een energie die in beweging wil zijn. Denk aan vreugde, opwinding, liefde, verdriet, angst en boosheid.

Vaak delen we emoties in in de categorieën positieve emoties en negatieve emoties. Alsof de positieve emoties wel gevoeld en geuit zouden mogen worden en de negatieve emoties niet. Dit terwijl het een niet zonder het ander kan bestaan. Het allemaal "slechts" energie in beweging is.

Veelal onderdrukken we dus de zgn. negatieve emoties. Omdat het niet gepast is op dat moment, het aangeleerd is of onderdeel uitmaakt van onze cultuur. Het zijn vaak deze onderdrukte emoties, die het lichaam uiteindelijk kunnen blokkeren of zelfs ziek kunnen maken.

Onderdrukte emoties krijgen bij mij dan ook volledig de ruimte om alsnog gevoeld te worden. Zodat ze kunnen worden bevrijd uit je lichaam.Traumatherapie

Wanneer aan de onderdrukte negatieve emoties nog een nare ervaring uit het verleden vastzit, zullen we op afstand naar deze herinnering kijken. Wanneer hier zaken nog niet goed verwerkt zijn, zullen we de tijd en ruimte nemen om dit alsnog te doen. Zodat je lichaam en geest na deze sessie weer volledig vrij zijn en je energie weer kan stromen.

Wanneer we beperkende overtuigingen of ongezonde beloftes aan jezelf tegenkomen, zullen we ook deze samen onderzoeken en ombuigen. Zo is het mogelijk vanuit een nieuw perspectief naar jouw werkelijkheid in je leven te kijken.

Je zult merken, wanneer nieuwe situaties zich voordoen die verband houden met de oude pijn uit het verleden, dat deze pijn na deze sessies niet meer gevoeld zal worden. Gewoonweg omdat de "angel" eruit gehaald is.

De ervaring leert dat deze traumatherapie veel sneller, dieper en effectiever werkt dan veel andere vormen van traumaverwerking. Het voordeel is bovendien dat jij je van tevoren niet hoeft af te vragen welk trauma je wilt verwerken. In de sessie komt naar boven wat naar boven moet komen. Ook krijg je meer inzicht in je eigen overlevingsstrategieën en ongezonde gedragspatronen.Nazorg

Wanneer je tijdens een sessie een emotie en/of traumatherapie hebt gevolgd, bied ik uitgebreide nazorg. Ik zal je onder andere vragen om een dagboek bij te houden van de veranderingen die je hebt ervaren na de sessie. Hoe je op een andere manier stappen bent gaan zetten dan voorheen en hoe je omgeving hierop heeft gereageerd.

Je zult merken, dat je niet hard hoeft te werken om het geleerde in praktijk te brengen. Je zult anders reageren op bepaalde situaties dan voorheen zonder dat je daarover na hoeft te denken. Omdat het oude, ongezonde patroon doorbroken is.