Tarieven

Particulier

Geen enkel coachtraject is hetzelfde. Een sessie zal tussen de 1,5 en 3 uur duren. Vooraf is niet te bepalen hoe lang een sessie duurt. Dit is afhankelijk van wat zich aandient op dat moment en wat er nodig is.

Hoeveel sessies er nodig zijn, is afhankelijk van:

Het te verwachten aantal sessies, het tijdspad en de kosten zal ik verwerken in een voorstel.

Soms komt het voor, dat een eenmalige sessie al voldoende is om een bepaald ongemak weg te nemen.

Zakelijk

Ook hier betreft het een offerte op maat.

Hierbij kun je denken aan: